Handel, Usługi, Produkcja

Nowoczesny handel

Oferta → zamówienie → sprzedaż to najprostszy układ procesu handlowego. Uważasz, że obecnie trwa to zbyt długo? Nasze rozwiązania skracają czas obsługi procesów biznesowych. Uwierz, że nowoczesne rozwiązania, takie jak e-faktury, EDI, Platformy Internetowe itp. to nie tylko nowinki techniczne, lecz moduły pozwalające osiągnąć przewagę nad konkurencją.

Rozwiązania dostępne w Proman ERP ułatwiają i skracają proces pozyskania i obsługi klienta. Zaoszczędzony w ten sposób czas możesz przeznaczyć na rozwój, a działania operacyjne pozostawisz rozwiązaniom systemowym.

Dobre relacje z klientami

Niezależnie czy w Twojej działalności dominuje handel, usługi, czy jesteś producentem. Podstawą każdego rozwojowego biznesu są zadowoleni klienci.

Proman SQL Extensive wspiera firmy zarówno na etapie pozyskania klienta, podczas realizacji procesu sprzedaży (wykonawstwa) jak i po jego zakończeniu (zadania w zakresie nadzoru gwarancyjnego, pielęgnowanie kontaktów). Moduły CRM i Alarmów Biznesowych pozwalają, bez ingerencji użytkownika, na utrzymywanie stałej relacji z klientami i ich kontrolę.

Towar zawsze na czas

Moduły WMS i Produkcji zawarte w Proman SQL Extensive pozwalają kontrolować i minimalizować poziom zapasów surowców i wyrobów gotowych w magazynie. Dzięki WMS oraz pełnej automatyzacji analizy stanów magazynowych nie zaskoczysz klienta nieoczekiwanymi brakami i zapewnisz pełną kontrolę nad towarem, szybko odnajdując go nawet wśród dziesiątków tysięcy półek.

Moduły Produkcja wraz z WMS w firmach produkcyjnych dają nam szybką odpowiedź na pytania odnośnie kosztu wytworzenia, składowania, czasu realizacji czy końcowej ceny sprzedaży.