Kadry i płace

Im więcej pracowników tym prościej

Często korporacje to nie tylko jedno biuro, lecz sieć oddziałów zlokalizowana w różnych miejscach, w których pracują dziesiątki lub nawet setki pracowników. Po firmie krążą papierowe ewidencje czasu pracy, a dział HR jest zasypany stertą niepotrzebnych zadań.

Nie bój się zmiany, moduł Pretor w prosty sposób usprawni pracę działu HR. Dane będą wprowadzane do systemu w miejscu powstawania. Przykładowo, ewidencją czasu pracy zajmą się kierownicy poszczególnych oddziałów. Przez przeglądarkę internetową sami stworzą harmonogramy, będą kontrolować godziny przepracowane, planować urlopy swoich podwładnych, dzięki czemu rozliczenie czasu pracy będzie o 60% szybsze!

Elastyczność i dostosowanie do zmian

Słownikowa budowa programu sprawia, że jest on narzędziem potrafiącym sprostać praktycznie każdym wymaganiom wynikających z polityki kadrowo-płacowej firmy. Dzięki takiej budowie, nie zaskoczą nas najbardziej nieoczekiwane zmiany w obowiązującym prawie, jak i potrzeby kierowane do działu HR przez Zarząd czy pracowników.

Każdy obszar związany z szeroko pojętym HR jest wspomagany przez moduły systemu Pretor. Oferuje on pomoc w obszarach Rekrutacji, Zarządzaniem Rozwojem Pracownika, Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, Świadczeń Socjalnych i wielu innych.

Wydajność

Moduł Pretor jest oczywiście elementem naszego systemu ERP czyli Proman SQL Extensive. Dzięki czemu w każdym miejscu (jeśli uprawnienia pozwalają) mamy dostęp do informacji kadrowo-płacowych, dlatego w łatwy sposób możemy szybko ocenić opłacalność zleceń, koszty produkcji, czy koszty pośrednie handlu.

Użytkownicy modułu Pretor docenią również pełną integrację z otoczeniem zewnętrznym. Dotyczy to integracji z bankami, urzędami skarbowymi, i innymi platformami elektronicznymi instytucji rządowych. Wiele firm przesyła w sposób bezpieczny drogą mailową dokumenty pracownicze, zamiast pocztą tradycyjną. To wszystko znacznie skraca proces rozliczeń podatkowych, obniża koszty, a także pozwala na jeszcze lepszą realizację polityki ochrony środowiska naturalnego, w którą angażują się firmy.