Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe dotyczące projektu pt. „Opracowanie adaptacyjnego systemu planowania i harmonogramowania produkcji wykorzystującego narzędzia sztucznej inteligencji