Planowanie i analizy

Statystycznie rzecz biorąc...

Stopień wykorzystania informacji pochodzących z systemów analitycznych jest jednym z najważniejszych mierników dojrzałości procesów biznesowych organizacji.

W naszych rozwiązaniach analitycznych pokazujemy właściwy aspekt danych, ponieważ zgodnie z tezą Petera Druckera „Elementy, które na pierwszy rzut oka wydają się istotą problemu, są w najlepszym razie jego symptomami. Co więcej, symptomy najbardziej widoczne są często najmniej wartościowe, a nawet mylące...”

Krok w przyszłość

W naszych systemach wykorzystujemy prognozowanie i symulacje, jako naturalne komponenty większości budowanych aplikacji biznesowych, opierając się zarówno na modelach statystycznych jak i na algorytmach bazujących na wiedzy i doświadczeniu ekspertów dziedzinowych. Szczególnie w modelach generujących prognozy danych z powodzeniem wykorzystujemy elementy technologii sztucznej inteligencji.

Na etapie wdrażania wykorzystujemy nie tylko różne, wyrafinowane technologie przetwarzania danych lecz także nowoczesne techniki zarządzania i motywowania, wymuszające w konsekwencji realny popyt na informacje dostarczane przez systemy.

Informacje w czasie rzeczywistym

Budowa rozwiązań analitycznych opartych na paradygmacie BI to proces, którego celem jest uzyskanie aplikacji dokładnie odwzorowującej kluczowe procesy biznesowe naszych klientów, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej prostoty jej użytkowania.

Technologia ROLAP, dominująca w naszych rozwiązaniach, łączy w sobie wielowymiarową reprezentację danych wraz z wydajnym mechanizmem ich udostępniania. Przeglądanie kostek ROLAP, w tym zmiana układu prezentacji czy kryteriów wyboru danych, jest prosta nawet dla początkujących użytkowników. Dodatkowo wspomagana jest przez łatwe w użyciu narzędzia wizualne.