Proman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
uzyskała wsparcie w ramach Działania 1.1:
Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pod tytułem „Opracowanie adaptacyjnego systemu planowania i harmonogramowania produkcji wykorzystującego narzędzia sztucznej inteligencji” o numerze POIR.01.01.01-00-0861/17.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2018 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.08.2021 r..

Wartość projektu: 2 494 011.88 PLN
Kwota dofinansowania: 1 822 055.09 PLN

Opis projektu: Projekt ma na celu opracowanie systemu zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji (APS), który dzięki zastosowaniu metod sztucznej inteligencji do eksploracji danych zbieranych na bieżąco z linii produkcyjnej oraz podczas generacji planu i harmonogramu produkcji, umożliwi szybsze wdrożenie systemu oraz generację planów, które zapewnią przedsiębiorcy zmniejszenie zużycia surowców i energii oraz zwiększenie produktywności linii w porównaniu do planów dostarczanych przez systemy APS istniejące na rynku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka MŚP.